intelligentie

'De mate waarin een individu in staat is om problemen op te lossen',  leek tot voor kort de meest passende en kernachtige definitie van intelligentie. Het woord 'mate' suggereert tevens dat intelligentie meetbaar is, zoals in de praktijk ook ten uitvoering wordt gebracht met het afnemen van intelligentietesten. De uitkomsten van recente hersenonderzoeken maken het nodig om de definitie op één punt bij te stellen, echter geen onbelangrijk punt.

Opvallend aan de uitkomst van diverse onderzoeken is dat de 'wijze' waarop problemen worden opgelost door hoogbegaafden een betere verklaring geeft voor hun dagelijks functioneren dan de 'mate' waarin zij dit doen. Deze website zal om die reden verklaringen geven over intelligentie als 'de wijze waarop een individu in staat is om een probleem op te lossen', waarbij de hoogte van de intelligentie als vast te stellen met een intelligentietest als ondergeschikt wordt geacht.

Herdefiniëring van de rol van begaafdenonderwijs en talentontwikkeling
voor de 21e eeuw - joseph renzulli

 Lees verder 

Het 'expert-knowing' model - john munro

 Lees verder 

Complexiteit - seung-hyun jin

 Lees verder