ontwikkeling

Wereldwijd is begrip voor het feit dat de hersenen van kinderen volop in ontwikkeling zijn en dat kinderen van vier jaar oud nog niet in staat zijn om bepaalde handelingen uit te voeren die ze op 8-jarige leeftijd wel kunnen. Ook beseft iedereen dat kinderen op sociaal gebied en emotioneel moeten ontwikkelen. Over de ontwikkeling van de hoogbegaafde leerling, of dit nu cognitief, sociaal of emotioneel is, bestaan echter verschillende inzichten.

Cognitief wordt door velen verwacht dat hoogbegaafde leerlingen sneller denken en minder fouten maken dan hun leeftijdgenoten. Naar de juistheid van deze verwachting is veel onderzoek gedaan.

Op sociaal gebied worden hoogbegaafde leerlingen vaak getypeerd als buitenbeentjes. Maar in hoeverre het inzicht in eigen handelen en het handelen van anderen nu beter of juist minder is ontwikkeld dan bij leeftijdsgenoten is voor velen onbekend.

En voor de emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen bestaan 2 uiteenlopende theorieën, namelijk de constatering dat de emotionele ontwikkeling van deze kinderen achter loopt bij gemiddeld en de bewering dat deze juist voor loopt.

Dit deel van de website laat onderzoeken zien waar de verschillende aspecten zijn onderzocht tijdens een bepaalde fase van de ontwikkeling van de hersenen.  

mentale rotatie - michael o'boyle

 Lees verder 

sociale waardering - yun et al

 Lees verder 

Ben jij ook zo banG? - yakup Çetin

 Lees verder