creativiteit

Het creatieve denkproces laat zich het best omschrijven als de wijze waarop een individu tot een eigen en bijzondere oplossing komt. De creativiteit zoals op deze website beschreven moet worden los gezien van creatieve handelingen zoals tekenen, schilderen en handvaardigheid. Het maken van een goed lijkend portret is immers eerder een vaardigheid dan een uiting van creativiteit.

Onderzoek naar hersenwerking tijdens redeneerprocessen en creatieve opdrachten toont aan dat de hersenactiviteit van hoogbegaafde individuen tijdens de uitvoering van deze opdrachten afwijkt van hun leeftijdsgenoten. Creativiteit wordt derhalve niet bereikt door een betere werking van bepaalde gebieden die al dan niet toegeschreven mogen worden aan de uitvoering van creatieve processen maar veelmeer door het anders inzetten van hersennetwerken. 

redeneren - kun ho lee

 Lees verder 

creatief denken - seung-hyun jin

 Lees verder