motivatie

Intrinsieke motivatie, motivatie vanuit de leerling zelf. Dat is waar veel begaafdenbegeleiders naar op zoek zijn in de begeleiding die ze geven aan hoogbegaafde leerlingen. De gedachte dat motivatie vanuit het individu moet komen, impliceert dat motivatie een proces is dat in de hersenen plaats vindt. Recent onderzoek bevestigt deze stelling.

Zaken als aandacht, houding, werktempo en werkverzorging worden vaak gekoppeld aan motivatie. Niet geheel ten onrecht zo blijkt uit onderzoek. Toch moeten we ervoor waken om deze kenmerken gelijk te stellen aan motivatie. Aandacht en verwerkingssnelheid bijvoorbeeld zijn andere processen dan motivatie, maar er is wel vastgesteld dat er onderlinge beïnvloeding is van deze processen.

De onderzoeken in dit deel van de website laten zien welke gevolgen motivatie heeft voor hoogbegaafde individuen in verschillende situatie en welke motieven ze hebben in houding en gedrag.

Publiek belang - dongil chung

 Lees verder 

blinde vlek - hui zhang

 Lees verder