de werking van onze hersenen

Met de opkomst van technologische middelen is in de afgelopen decennia veel bekend geworden over de werking van onze hersenen. Met name in Azië en de Verenigde Staten is specifiek onderzoek gedaan naar de verschillen in werking en ontwikkeling van hersenen van hoogbegaafde kinderen, adolescenten en volwassenen ten opzichte van leeftijdsgenoten.

Op deze website vind je de uitkomsten van een aantal van deze onderzoeken die tot verrassende conclusies van de onderzoekers hebben geleid.

De opbouw van deze website is gebaseerd op het triadisch model van Joseph Renzulli. Dit model beschrijft dat uitzonderlijke capaciteiten (intelligentie), creativiteit en motivatie samen moeten komen om een individu in staat te stellen tot het bereiken van exceptionele prestaties. Ten onrechte beweren vele Nederlandse deskundigen tot op de dag van vandaag het model weergeeft dat een individu over een hoge intelligentie, een grote motivatie en een bijzondere creativiteit moet beschikken om hoogbegaafd genoemd te mogen worden. Renzulli beweert in zijn model dat creativiteit en vooral motivatie situationeel zijn, oftewel in bepaalde situaties tot uiting komen.

De onderzoeken die op deze website zijn vermeld tonen aan welke specifieke oorzaken en kenmerken ten grondslag liggen aan de verschillen in intelligentie, motivatie en creativiteit van hoogbegaafden in verschillende situaties ten opzichte van leeftijdsgenoten. Aanvullend zijn onderzoeken geselecteerd die duidelijk maken dat hoogbegaafdheid in verschillende ontwikkelingsstadia tot andere kenmerken leidt.

Intelligentie   Lees verder 


creativiteit     Lees verder 

motivatie            Lees verder 


ontwikkeling     Lees verder